Collimation of a Newtonian Telescoop

English
Accurate collimation of a Newtonian telescope is very important. There are a number of good articles about collimating a Newtonian on the internet. I have translated one of the best articles into Dutch : the one written by Nils Olof Carlin. There's an English and a French version available as well. An advantage of Nils Olof's article as compared to other articles is, that his article also covers the theory behind collimating and gives a good understanding of the different types of collimating errors and the actions to correct those errors. The article also contains easy to follow instructions about building usefull collimation tools as: a primary mirror center spot, a simple sight-tube, a crosshairs sight tube, a cheshire eyepiece, a combination sight-tube and a laser collimator.

Click here for the English article.

Cliquer ici pour l'article en Francais.

Nederlands
Het nauwkeurig collimeren van een Newton telescoop is heel belangrijk. Er staan een aantal goede artikelen met betrekking tot collimeren op het internet. Een van de beste artikelen (dat van Nils Olof Carlin) heb ik in het Nederlands vertaald. Er is ook een Engelse en een Franse versie van beschikbaar. Een voordeel van het artikel van Nils Olof in vergelijking met andere artikelen is dat ook de theorie achter het collimeren er in beschreven wordt, evenals de soorten collimatiefouten en wat je moet doen om die te corrigeren. Het artikel geeft ook goed te volgen aanwijzingen voor het maken van nuttig collimatiegereedschap, zoals: een stip in het centrum van de hoofdspiegel, een eenvoudige kijkbuis, een kruisdraad kijkbuis, een cheshire oculair, een gecombineerde kijkbuis en een laser collimator.

Klik hier voor de Nederlandse internetversie van het artikel van Nils Olof Carlin.

Printbare versies van artikelen over collimeren:
- een korte (2 pag.) praktische handleiding 'Collimeren Newtontelescoop in 5 stappen', is te downloaden vanaf hier.
- een kort artikel (1 pagina) over de vereiste nauwkeurigheid van collimeren is te downloaden vanaf hier.
- De vertaling van het artikel van Nils Olof Carlin (21 pagina's) in pdf-format is te downloaden vanaf hier.
- Het door mij in Zenit juli/augustus 2004 gepubliceerde artikel over collimeren (16 pagina's) staat hier.

Workshop collimeren en individuele hulp bij collimeren
Collimeren is niet moeilijk. Het is te leren door dit of een ander artikel goed te bestuderen. Het een keer in de praktijk zien maakt het leerproces echter veel sneller. Daarom geef ik regelmatig workshops collimeren. Ook bij u kom ik graag langs voor zo'n workshop. Kom ook gerust langs met je telescoop om een keer samen te collimeren.